Sundhed i virksomheden

Sundhedsordninger i virksomheder kan være med til at fremme den enkelte medarbejders sundhed og velbefindende, der i sidste ende resulterer i en bedre arbejdskraft for virksomheden. Der kan nemlig tjenes mange penge ved sunde medarbejdere viser al dokumentation og erfaring.

Læs mere»

Personlig sundhed

Overvægtig, undervægtig, hjertekarsyg, diabetes 2, osteoporose osv. Det er muligt at optimere chancerne for et længere og aktivt liv via mindre eller større livsstilsændringer. Her dikteres ingen kure eller fanatiske leveregler, men derimod realistiske livsstilsændringer der virker.

Læs mere»

Foredrag og undervisning

Humoristiske og faglige foredrag om kost og vaner, alderdommens glæder og udfordringer, arbejds og livsglæde osv. Ergo et foredrag skal både være lærerigt men også humoristisk.

Læs mere»
Copyright © Sundhedspaletten.dk